واقعیت درمانی

منتشرشده در: دانشنامه

واقعیت درمانی، یک روش مشاوره است که توسط دکتر ویلیام گلاسر در سال 1965، بر اساس تئوری انتخاب، ابداع و در حال حاضر به صورت یک نظریة درمانی به طور گسترده ای به رسمیت شناخته می شود.

مثلث عشق استرنبرگ

منتشرشده در: دانشنامه

دوران جوانی ، دورانی است که فرد ظرفیت عشق واقعی را پیدا میکند .

مکانیسم دفاعی همسان سازی با پرخاشگر

ارزش زیستن

منتشرشده در: دانشنامه

آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟

انا فروید

منتشرشده در: بزرگان روانشناسی

یکی از رهبران نو فرویدی روان شناسی من انا دختر فروید بود

 

 

صفحه1 از2

نظرات کاربران

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا تحلیل روانشناسی فیلم عطر را بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا بخش پرسشنامه ها را افزایش دهید    images22

اینستاگرام

@anis.andishe.psy

@academy.ravanshenasi

وب های مرتبط

هیئت تحریریه