×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875
پرسشنامه ها

پرسشنامه ها (14)

پرسشنامه شخصیت مینه سوتا 71 (MMPI)

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه شخصیت مینه سوتا 71(MMPI)  به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر  به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسشنامه افسردگی بک(BDI)

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)  به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس  به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر(MSLSS)  به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسش نامه اضطراب وجودی لارنس گود

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسشنامه تحریک پذیری

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه تحریک پذیری به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسشنامه افسردگی سما

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه افسردگی سما به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

پرسشنامه امید میلرMHS

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه امید میلرMHS به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است

 

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

نوشته شده توسط | منتشرشده در: پرسشنامه ها |

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن به همراه پاسخنامه و روایی و پایایی برای استفاده محققین علوم رفتاری در وبگاه انیس اندیشه قرار داده شده است.

 

نظرات کاربران

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا تحلیل روانشناسی فیلم عطر را بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا بخش پرسشنامه ها را افزایش دهید    images22

اینستاگرام

@anis.andishe.psy

@academy.ravanshenasi

وب های مرتبط

هیئت تحریریه